skip to Main Content

КЛАСИРАНЕ на проектите за енергоефективно саниране на жилищни сгради на територията на район „Лозенец“

Подадените от район „Лозенец“ проектни предложения по процедура BG-RRP-4.023 „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“ са класирани по следния начин:

 

Одобрени:

 

BG-RRP-4.023-2472 „Устойчиво енергийно обновяване на жилищна сграда с адрес гр. София, район „Лозенец“, ул. „Елин Пелин“ № 28“

 

BG-RRP-4.023-2480 „Устойчиво енергийно обновяване на жилищна сграда с адрес гр. София, район „Лозенец“, ул. „Eлин Пелин“ № 18“

 

Включени в резервния списък:

 

BG-RRP-4.023-1931 „Устойчиво енергийно обновяване на жилищна сграда с адрес гр. София, район „Лозенец“, ул. „Плачковица“ № 8“

 

BG-RRP-4.023-1286 „Устойчиво енергийно обновяване на жилищна сграда с адрес гр. София, район „Лозенец“, ул. „Зелено дърво“ 11“

 

BG-RRP-4.023-1222 „Устойчиво енергийно обновяване на жилищна сграда с адрес гр. София, район „Лозенец“, ул. „Цанко Церковски“ № 70“

 

BG-RRP-4.023-1602 „Устойчиво енергийно обновяване на жилищна сграда с адрес гр. София, район „Лозенец“, ул. „Горски пътник“ 53 “

 

BG-RRP-4.023-2600 Устойчиво енергийно обновяване на жилищна сграда с адрес гр. София, район „Лозенец“, ул. „Kишинев“ № 16Б18

 

Отхвърлени:

 

BG-RRP-4.023-1566 „Устойчиво енергийно обновяване на жилищна сграда с адрес гр. София, район „Лозенец“, ул. „Добър юнак“ 5 и 5а“

 

BG-RRP-4.023-1568 „Устойчиво енергийно обновяване на жилищна сграда с адрес гр. София, район „Лозенец“, ул. „Миджур“ № 10“

 

BG-RRP-4.023-1757 „Устойчиво енергийно обновяване на жилищна сграда с адрес гр. София, район „Лозенец“, ул. „Галичица“ № 26“

 

Пълното класиране можете да намерите на сайта на МРРБ на следния линк:

https://www.mrrb.bg/bg/756-bloka-sa-odobreni-za-sanirane-po-plana-za-vuzstanovyavane-i-ustojchivost/

Back To Top