skip to Main Content
Период Локация Тип дейност Промени в движението
03 06 октомври Кръстовището на ул. „Св. Теодосий Търновски“ и ул. „Йоан Екзарх“. Изграждане на уличен водопровод Затваряне на движението
05 октомври

08 ноември

Ул. „Флора Кънева“ се затваря поетапно, между ул. „Арарат“ и ул. „Проф. Георги Йолов“ Изграждане на канализация Затваряне на движението
03 16 октомври Локалното платно на бул. „Арсеналски“ между ул. „Бяла“ и ул. „Славище“ Изграждане на топло-захранване на жилищна сграда Затваряне на движението
03 21 октомври Ул. „Йоан Екзарх“ – между ул. „Гребен планина“ и бул. „Черни връх“ Подмяна на уличен водопровод, сградно отклонение Затваряне на движението
05, 10, 12, 17, 19, 24, 26, 31 октомври Ул. „Вежен“ СМР Затваряне на движението между 13:00 и 14:00
07, 14, 21, 28 октомври Ул. „Николай Лилиев“ СМР Затваряне на движението между 13:00 и 14:00
Back To Top