skip to Main Content
Период Локация Тип дейност Промени в движението
20 април –

20 юни

Бул. „Симеоновско шосе“, източно платно Изкопаване на канал Ограничение на движението
15 – 19 май

 

Ул. „Цветна градина“, между ул. „Богатица“ и ул. „Вежен“ Бетонови работи Затваря се между

10:00 – 12:00

15 май Ул. „Галичица“, между ул. „Плачковица“ и ул. „Якубица“ Наливане на бетон Затваря се между

13:00 – 17:00

15 май – 15 юни Ул. „Тодор Кожухаров“, между безименна улица и бул. „Симеоновско шосе“ Изграждане на водопровод и канал. СМР ще се изпълнява поетапно Затваря се движението
17, 25 и 31 май Ул. „Николай Лилиев“, между ул. „Вежен“ и ул. „Бреза“ Бетонови работи по строителен обект Затваря се между

11:00 – 13:00

Back To Top