skip to Main Content
Период Локация Тип дейност Промени в движението
18.09.2023 – 01.02.2024 Изграждане на ул. „Филип Кутев“ в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“ – Етап III” (южно платно) Изграждане на нов обект За промени в движението информацията ще се подава текущо
20.11 – 5.12.2023 Ул. „Вискяр планина“, от адм. сграда на бул. „Черни връх“ 32 Г до ул. „Вискяр Планина“ 13 Аварийна реконструкция на уличен канал Затваряне на движението
6 – 22.12.2023 Ул. „Вискяр планина“, от адм. сграда на бул. „Черни връх“ 32 Г до бул. „Черни връх“ Аварийна реконструкция на уличен канал Затваряне на движението
Back To Top