skip to Main Content

Банкови сметки:

ОБЩИНСКА БАНКА КЛОН „ДЕНКОГЛУ”, УЛ. „ДЕНКОГЛУ” № 28

ЗА ТАКСИ, АДМИНИСТРАТИВНИ И ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ, НАЕМИ
IBAN  BG69SOMB91303124906301
BIC  SOMBBGSF
 

ЗА ГАРАНЦИИ
IBAN BG60SOMB91303324906301

BIC  SOMBBGSF

Back To Top