skip to Main Content

Витан Влахов

Заместник-кмет

Кабинет 45,
v.vlahov@lozenets.eu
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

Кирил Митов

Заместник-кмет

Кабинет 46,                      k.mitov@lozenets.eu
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

Михал Сотиров

Заместник-кмет

Кабинет 49
m.sotirov@lozenets.eu
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

Гергана Маринова

Секретар

Кабинет 44
g.marinova@lozenets.eu
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

арх. Звезделина Владимирова

Главен архитект

Кабинет 41, тел. 963 42 40
z.vladimirova@lozenets.eu
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

Виктор Георев

Началник-отдел

Гражданска регистрация, деловодство и управление на човешките ресурси

Кабинет 246, тел. 865 67 58
v.georev@lozenets.eu
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

инж. Момчил Якимов

Началник-отдел

Инженерни и благоустройствени дейности

Кабинет 34, тел. 865 54 29
m.iakimov@lozenets.eu
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

инж. Деян Тончев

Началник-отдел

Контрол по строителството, търговия и екология

Кабинет 42, тел. 865 02 02
d.tonchev@lozenets.eu
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

Рени Дренкова

Началник-отдел

Образование, култура, социални, спортни дейности и МКБППМН

Кабинет 32, тел. 963 22 84
r.drenkova@lozenets.eu
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

Ивана Минкина

Началник-отдел

Правно обслужване и общинска собственост

Кабинет 32, тел.
i.minkina@lozenets.eu
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

Мадлена Коларова

Началник-отдел

Финансово-стопански дейности

Кабинет 82 , тел. 963 08 63
m.kolarova@lozenets.eu
Приемно време: вторник и четвъртък от 10.00 до 12.00 ч.

Началник-отдел

Архитектурни и градоустройствени дейности

Back To Top