skip to Main Content

Витан Влахов

Заместник-кмет

Кабинет 45,
v.vlahov@lozenets.eu
Приемно време: вторник  от 9.00 до 12.00 ч. (след предварително записване)

Бистра Гелева

Заместник-кмет

Кабинет 46,
b.geleva@lozenets.eu
Приемно време: четвъртък от 9.00 до 12.00 ч. (след предварително записване)

Михал Сотиров

Заместник-кмет

Кабинет 49,
m.sotirov@lozenets.eu
Приемно време: вторник от 9.00 до 12.00 ч. (след предварително записване)

Гергана Маринова

Секретар

Кабинет 44,
g.marinova@lozenets.eu
Приемно време: понеделник от 13.00 до 16.00 ч. (след предварително записване)

арх. Звезделина Владимирова

 

Главен архитект

Кабинет 41, тел. 963 42 40
z.vladimirova@lozenets.eu
Приемно време: четвъртък от 9.00 до 12.00 ч. (след предварително записване на тел. 0700 20 555)

Десислава Христова

Началник-отдел

Гражданска регистрация, деловодство и управление на човешките ресурси

Кабинет 38, тел. 865 69 36
d.hristova@lozenets.eu
Приемно време: четвъртък от 9.00 до 12.00 ч. (след предварително записване)

инж. Момчил Якимов

Началник-отдел

Инженерни и благоустройствени дейности

Кабинет 34, тел. 865 54 29
m.iakimov@lozenets.eu
Приемно време: четвъртък от 9.00 до 12.00 ч. (след предварително записване)

Весела Бочева-Ризова

ВрИД Началник-отдел

Контрол по строителството, търговия и екология

Кабинет 84, тел. 865 67 13

v.rizova@lozenets.eu

Приемно време: четвъртък от 9.00 до 12.00 ч. (след предварително записване)

Рени Дренкова

Началник-отдел

Образование, култура, социални, спортни дейности и МКБППМН

Кабинет 32, тел. 963 22 84
r.drenkova@lozenets.eu
Приемно време: четвъртък от 9.00 до 12.00 ч. (след предварително записване)

Ивана Минкина

Началник-отдел

Правно обслужване и общинска собственост

Кабинет 32,
i.minkina@lozenets.eu
Приемно време: четвъртък от 9.00 до 12.00 ч. (след предварително записване)

Мадлена Коларова

Началник-отдел

Финансово-стопански дейности

Кабинет 82 , тел. 963 08 63
m.kolarova@lozenets.eu
Приемно време: четвъртък от 9.00 до 12.00 ч. (след предварително записване)

Началник-отдел

Архитектурни и градоустройствени дейности

Back To Top