skip to Main Content

9 и 10 декември: забранен престой и паркиране на ул. „Червена стена“

Във връзка със заснемането на български игрален филм с работно заглавие „Потомък“, с Решение 320 на Столичен общински съвет по Протокол № 77 от 25. 05, се забранява престоят и паркирането по ул. „Червена стена“, между ул. „Петър Санчев“ и…

Read More

ОБЯВЛЕНИЕ за обществено обсъждане за въвеждане на еднопосочно движение в кв. „Витоша ВЕЦ – Симеоново“

ОБЯВЛЕНИЕ УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, предстои провеждане на обществено обсъждане на следния проект, попадащ на територията на район „Лозенец“: Организация на движение с въвеждане на еднопосочно движение кв. "Витоша ВЕЦ - Симеоново" по маршрут на довеждаща линия 805. Представянето на…

Read More

29 и 30 ноември: забранено паркирането на бул. „Джеймс Баучер“, между ул. „Кап. Тодор Ночев“ и ул. „Червена стена“

Във връзка с процеса по заснемане на игрален филм с работно заглавие "Strangers" се забранява паркирането по бул. "Джеймс Баучер", между ул. "Кап. Тодор Ночев" и ул. "Червена стена". Паркоместата в гореупоменатия участък ще бъдат използвани от екипа на "Ню…

Read More

Важна информация за управителните съвети (управителите) на сградите в режим на етажна собственост

Във връзка с мярка № I.13. от Програма на Столична община за изпълнение на Националната програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република  България и План за действие на общината (Приложение към Решение № 308 по Протокол…

Read More

ОБЯВА за за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

във в. ф. на пряко подчинение на Командира за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина:

Read More
Back To Top