skip to Main Content

ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ относно Програмата за енергоефективно саниране на жилищни сгради – Етап II

На 08.01.2024 г. (понеделник) от 18:00 ч. Район „Лозенец“ организира информационно събитие за желаещите да кандидатстват по ETAП II oт процедура BG-RRP-4.024 – ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД. Събитието ще се проведе в Заседателната зала на 7 ет. в сградата на Район „Лозенец“, на бул. „Васил Левски“ 2.

Съгласно условията на Етап II, сдруженията на етажните собственици участват със собствени средства в размер на 20% от инвестицията. Предвид тази и други специфики на Етап II, организираме среща за разясняване на допълнителните условия. Поканили сме външни експерти, които имат готовност да Ви предоставят необходимите услуги за подготовка за кандидатстване, в т.ч.:

– начин на изчисляване размера на финансовия дял на всеки член на сдружението на собствениците;

– подготовка на документите за кандидатстване;

– уточняване с районната администрация за  определяне на правата и отговорностите на ЕС в Споразумението за партньорство и др.

Консултациите за граждани от поканените външни експерти са безплатни благодарение на проект SHEERenov Plus,  финансиран по програма ЕС LIFE- 2022-CET на Европейския Съюз.

Back To Top