skip to Main Content

29 и 30 ноември: забранено паркирането на бул. „Джеймс Баучер“, между ул. „Кап. Тодор Ночев“ и ул. „Червена стена“

Във връзка с процеса по заснемане на игрален филм с работно заглавие „Strangers“ се забранява паркирането по бул. „Джеймс Баучер“, между ул. „Кап. Тодор Ночев“ и ул. „Червена стена“. Паркоместата в гореупоменатия участък ще бъдат използвани от екипа на „Ню Бояна София“ ЕООД, както е заявено пред Столична община:

  • 40 паркоместа от 6:30 ч. до 19:30 на 29 ноември;
  • 40 паркоместа от 6:30 ч. до 19:30 на 30 ноември.
Back To Top