skip to Main Content

ОБЯВЛЕНИЕ за обществено обсъждане за въвеждане на еднопосочно движение в кв. „Витоша ВЕЦ – Симеоново“

ОБЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

предстои провеждане на обществено обсъждане на следния проект, попадащ на територията на район „Лозенец“:

Организация на движение с въвеждане на еднопосочно движение кв. „Витоша ВЕЦ – Симеоново“ по маршрут на довеждаща линия 805.

Представянето на проекта ще се състои на 12. 12. 2023 г. от 18:30 ч. в ДГ 175 „Слънчеви лъчи“ – сграда 1 (с адрес: гр. София, ул. „Тодор Чипев“ № 1).

Заключителната дискусия ще се проведе на 3. 01. 2024 г. от 18:30 ч. в ДГ 175 „Слънчеви лъчи“ – сграда 1 (с адрес: гр. София, ул. „Тодор Чипев“ № 1).

Проектът за организация на движението с въвеждане на еднопосочно движение – текстови и графични материали са на разположение в сградата на районната администрация на адрес: район „Лозенец“ – бул. „Васил Левски“ № 2 в работно време, както и на официалната страница на СО – Район „Лозенец“ (по-долу в текста на ОБЯВЛЕНИЕТО).

След представянето на проекта, писмени становища, мнения или предложения по проекта за организация на движение, с посочени данни за подателя, адрес, телефон/факс и електронна поща за връзка, могат да бъдат подавани в срок до 22.12.2023 г. включително в районната администрация или по електронна поща lozenets@sofia.bg

 

ТЕКСТОВИ И ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ:

Заповед на Кмета на Район „Лозенец“

Проект

Back To Top