skip to Main Content

Свободно работно място в отдел „Финансово- стопанска дейност“ СО – район „Лозенец“

СО- район "Лозенец" обявява едно щатно свободно работно място за заемане по  трудово правоотношение в отдел "Финансово- стопанска дейност". За повече  информация относно спецификата на длъжността и изискванията за заемане-  вижте прикачения файл. Кандидатстването е чрез подаване на автобиографии на …

Read More

СЪОБЩЕНИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, НАПРАВЛЕНИЕ „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО“

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Ви съобщаваме че ДВ брой 49 от 13.06.2014 г. е обнародван проект за изменение на плана за улична регулация на бул."Черни връх" по о.т.107-о.т.535-о.т.702 - о.т.180 - о.т.61 - о.т.62 - о.т.65 - о.т.221…

Read More

СЪОБЩЕНИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, НАПРАВЛЕНИЕ „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО“

На основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, Ви съобщаваме че ДВ брой 20 от 07.03.2014 г. е обявено решение на СОС 63 от 06.02.2014, с което е одобрен проект за ИПР за улица "Сребърна" на м. НПЗ "Храдилника" - Витоша (част…

Read More
Back To Top