skip to Main Content

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ

1. Какво означава МКБППМН ?
В структурата на всяка една районна администрация, съществува, т.н – Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Read More

РЕГЛАМЕНТ НА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН

На МКБППМН дейността е регламентирана съгласно чл. 6 от Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (ЗБППМН) като в неговата ал. 2 е определен броя на състава на комисията със заповед на кмета на район „Лозенец”, СО.

Read More

ЕКИПЪТ НА МКБППМН

Председател:
Любомир Дреков – кмет на район „ Лозенец“
Секретар на МКБППМН:
Миглена Тошкова – магистър психолог, специализации по клинична психология – психоаналитична переспектива; индивидуална и групова психотерапия; хранителни разстройства.

Read More

ИНИЦИАТИВИ НА МКБППМН

В ОДЗ / ЦДГ
През 2014-2015 учебна година екипът на МКБППМН е реализирал инициативата „Училище за родители” на територията на район „Лозенец”, СО по следните теми: 1) „ Всичко за развитието на детето в ранна детстка възраст ” ; 2) „ Кога започва възпитанието на моето дете ” ; 3) „Развитието на речта. Кога трябва да се притеснявам за наличието на нарушения ? ” ; 4) „ Преход от детска градина към училище. Успешна адаптация ” ; и 5) „ Агресията при децата – причини за пораждането и стратегии за справяне с нея ”.

Read More
Back To Top