skip to Main Content

Това е отделът, който извършва услугите по Гражданско състояние и ЕСГРАОН и е основен посредник между гражданите и специализираната администрация.

Обособеният център за административно и информационно обслужване, който се намира на 2 ет., разчита главно на ресурса от експрерти в този отдел. На „едно гише“ тук ще можете да подадете заявления за всички услуги, които предлага Района, придружени с необходимите комплектоващи документи, и да получите готовите документи. Има и каса, на която можете да заплатите дължимите за услугите такси.

В този отдел се поддържат и личните трудови досиета на служителите; изготвят се документите, свързани с възникването, изменението и прекратяването на трудовите и служебните правоотношения в Района; както и се издава документи, удостоверяващи трудовия/служебен/ стаж на служителите.

Работното му време е от понеделник до петък от 8.30 до 17.00 часа.

Back To Top