skip to Main Content

Район „Лозенец“ предлага всички стандартни услуги по гражданското състояние.

По-долу на страницата ще откриете указания за необходимите документи и за процедурата по оказване на съответната услуга

Можете да заявите услугите електронно в електронния портал на Столична община.

Необходими документи

1. Искане за издаването на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта (и ако е необходимо –пълномощно)
3. Документ за платена такса – по банков път или на място – на касата в Центъра за административно обслужване, в сградата на район „Лозенец“, етаж 2.

Бланка за сваляне

Необходими документи

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта (и ако е необходимо – пълномощно)
3. Документ за платена такса – по банков път или на място – на касата в Центъра за административно обслужване, етаж 2, в сградата на район „Лозенец“

Бланка за сваляне

Необходими документи

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта (и ако е необходимо – пълномощно)
3. Документ за платена такса – по банков път или на място – на касата в Центъра за административно обслужване, етаж 2, в сградата на район „Лозенец“

Бланка

Необходими документи

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта (и ако е необходимо – пълномощно)
3. Документ за платена такса – по банков път или на място – на касата в Центъра за административно обслужване, етаж 2, в сградата на район „Лозенец“

Бланка

Необходими документи

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта (и ако е необходимо – пълномощно)
3. Документ за платена такса – по банков път или на място – на касата в Центъра за административно обслужване, етаж 2, в сградата на район „Лозенец“

Бланка

Необходими документи

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта (и ако е необходимо – пълномощно)
3. Документ за платена такса – по банков път или на място – на касата в Центъра за административно обслужване, етаж 2, в сградата на район „Лозенец“

Бланка

Необходими документи

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта (и ако е необходимо – пълномощно)
3. Документ за платена такса – по банков път или на място – на касата в Центъра за административно обслужване, етаж 2, в сградата на район „Лозенец“

Бланка

Необходими документи

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта (и ако е необходимо – пълномощно)
3. Документ за платена такса – по банков път или на място – на касата в Центъра за административно обслужване, етаж 2, в сградата на район „Лозенец“

Бланка

Необходими документи

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта (и ако е необходимо – пълномощно)
3. Документ за платена такса – по банков път или на място – на касата в Центъра за административно обслужване, етаж 2, в сградата на район „Лозенец“

Бланка

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Декларация за припознаване по образец или нотариално заверени декларации
3. Лични карти на родителите

Необходими документи

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта (и ако е необходимо – пълномощно)
3. Документ за платена такса – по банков път или на място – на касата в Центъра за административно обслужване, етаж 2, в сградата на район „Лозенец“

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Декларация за съгласие за вписване на лични данни по образец
3. Лична карта /пълномощно/
4. Документ за платена такса / по банков път или на място – на касата в Центъра за административно обслужване, ет. 2, Район „Лозенец“/

Бланка

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Декларация за съгласие за вписване на лични данни по образец
3. Лична карта /пълномощно/
4. Документ за платена такса / по банков път или на място – на касата в Центъра за административно обслужване, ет. 2, Район „Лозенец“/

Бланка

Необходими документи:

1. Документ, подлежащ на заверка
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса / по банков път или на място – на касата в Центъра за административно обслужване, ет. 2, Район „Лозенец“/

Бланка

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса / по банков път или на място – на касата в Центъра за административно обслужване, ет. 2, Район „Лозенец“/

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса / по банков път или на място – на касата в Центъра за административно обслужване, ет. 2, Район „Лозенец“/

Бланка

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса / по банков път или на място – на касата в Центъра за административно обслужване, ет. 2, Район „Лозенец“/

Бланка

Необходими документи:

1. Искане по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса / по банков път или на място – на касата в Центъра за административно обслужване, ет. 2, Район „Лозенец“/

Бланка 1

Бланка 2

Бланка 3

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Заявление за постоянен адрес по образец
3. Лична карта /изрично пълномощно/
4. Документ за собственост. /За несобственици се представя и писмено съгласие на собственика чрез декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР /по образец/, подадена лично пред длъжностното лице или с нотариална заверка на подписа/
5. Удостоверителни документи за гражданско състояние
6.Документ за платена такса / по банков път или на място – на касата в Центъра за административно обслужване, ет. 2, Район „Лозенец“/

Бланка

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса / по банков път или на място – на касата в Центъра за административно обслужване, ет. 2, Район „Лозенец“/

Бланка

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Заявление за постоянен адрес по образец
3. Лична карта /изрично пълномощно/
4. Документ за собственост. /За несобственици се представя и писмено съгласие на собственика чрез декларация по чл. 92, ал. 3 от ЗГР /по образец/, подадена лично пред длъжностното лице или с нотариална заверка на подписа/
5. Удостоверителни документи за гражданско състояние
6. Документ за платена такса / по банков път или на място – на касата в Центъра за административно обслужване, ет. 2, Район „Лозенец“/

Бланка

Необходими документи:

1. Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението по образец
2. Лична карта /пълномощно/
3. Документ за платена такса / по банков път или на място – на касата в Центъра за административно обслужване, ет. 2, Район „Лозенец“/

Бланка

Back To Top