skip to Main Content

Програма „Зелена София“ 2022 е отворена за кандидатстване

Открита е процедура по кандидатстване за финансиране на проекти по Програма „Зелена София“ за 2022 г.

Бенефициентите по Програмата получават посадъчен материал – тревни смески, фиданки, храсти и цветя; паркова мебел – пейки, беседки, перголи, кашпи, кошчета за отпадъци; инструменти за поддържане на засадената растителност и материали за оформяне на пространства – декоративни огради, декоративни камъни , бордюри и др. – и с доброволен труд имат възможност да облагородят зелената площ, която е била одобрена по проекта, с който са кандидатствали.

Кой може да кандидатства? Етажни собствености, сдружения на собствениците; НПО, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и читалища, регистрирани по Закона за читалищата.

До кога? До 01.09.2022 г., 17:00 ч.

Къде? В деловодството на Район „Лозенец“, бул. „В. Левски“ № 2.

За повече информация по Програмата – тел. 02 865 54 29; както и в дирекция „Зелена система” на СО, тел.: 02 904 14 28, 02 904 14 23 и на e-mail: zelena_sofia@sofia.bg.

Кандидатите могат да изтеглят насоките за участие в програмата и пълния пакет с документи на страницата на Столична община << ТУК >>.

Back To Top