skip to Main Content

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина за времето от 15.07.24 г. до 17.07.24 г. в НВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново

za publ_1
Back To Top