skip to Main Content

ОБЯВА за провеждане на конкурс за войнишки длъжности

в Съвместното командване на специалните операции.

 

ЗА ПУБЛИКУВАНЕ с приложенията
Back To Top