skip to Main Content

Миене на улици в района през м. юли

ГРАФИК за миене

Моля, вижте легендата към графика, която указва дали улиците, очертаващи карето планирано за измиване, ще бъдат мити в посочения ден.

Карти на обхвата на каретата за миене по номера: каре № 59, каре № 60, каре № 61, каре № 62, каре № 63, каре № 64, каре № 65, каре № 66, каре № 67, каре № 68

С цел качество на миенето и пълен достъп до замърсените улици и тротоари, молим собствениците и водачите на МПС да преместят същите от определените за миене, според горния график, дни за времето от 7:00 до 16:30.

Телефон за информация за репатрирани автомобили: 070013233

Back To Top