skip to Main Content

Кампания на ГДПБЗН „Пожар у дома“

Район „Лозенец“ – СО подкрепя кампанията на ГДПБЗН кампания за пожарна безопасност в дома като споделя разработената от тях информация и материали на страницата си.

от https://pojarna.com/

Знаете ли, че в нощта срещу Коледа поне 20 български семейства преживяват ужаса да видят дома си в пламъци. Най-голям брой битови пожари се регистрират през отоплителния сезон, тогава се случват и 95% от фаталните пожарни инциденти.

Най-честите причини за възникване на пожар у дома са неправилно използване на различни уреди за отопление, небрежност при употребата на електрически уреди, като ютия, готварска печка, скара, както и свещи, цигари, бенгалски огън и други.

Ето няколко съвета как да намалиш риска от пожар в дома си:
Огледай дома си и определи къде и от какво е възможно да възникне пожар;
Постарай се да отстраниш материалните и технически рискове навреме и според възможности си;
Научи как да действаш при пожар и разкажи правилата на своето семейство;
Създай си план за действие при пожар и го провери на практика;
Осигури си пожарогасител и научи как се работи с него;
Добра идея е да монтираш димни детектори в спалнята и помещенията до нея. Те ще те предупредят навреме при задимяване в дома ти.

Основни правила за безопасност:
Не използвай неизправни отоплителни и нагревателни уреди.
Бъди внимателен при работа с газови уреди и следвай указанията на производителя.
Не претоварвай електрическата инсталация и не използвай едновременно голям брой удължители и разклонители.
Не оставяй без наблюдение готварски уреди, печки за отопление и други нагревателни уреди.
Редовно почиствай от натрупаните мазнини уредите в кухнята – фурната, скарата, печката, котлоните и абсорбера.
Не поставяй близо до нагревателен или отоплителен уред горими предмети и горива.
Внимавай при използването на свещи и цигари.
Избягвай да пушиш в леглото.
След употреба и преди излизане от къщи проверявай дали използваните уреди са изгасени.
Не оставяй децата сами вкъщи и никога не ги заключвай.
Децата трябва да знаят, че запалките и кибритът са опасни играчки.

Допълнителен съвет:
Направи си план за евакуация, който да включва маршрут, по който безопасно да напуснеш дома си при пожар. Приеми, че този маршрут е ежедневния път за влизане и излизане. Определи и резервен маршрут, ако първият е блокиран.
Погрижи се всеки член от семейството да научи евакуационния маршрут. Тренирай маршрута със семейството поне два пъти годишно.
Дръж ключовете на вратите на място, където всички могат да ги намерят или просто ги остави в ключалките.
Ако преминавате през задимени помещения се движете ниско долу и по възможност защитете дихателните си пътища с мокра тъкан.
Ако дрехите ви се запалят, не трябва да тичате, защото това ще доведе до по-бързо разпространение на огъня. Вместо това спрете, легнете на земята, покрийте си лицето с ръце и се търкаляйте, докато огънят изгасне.
Ако пожарът е малък, използвайте пожарогасител за погасяването му. Ако нямате пожарогасител, може да използвате вода. С вода не се гасят електрически уреди под напрежение и мазнини!

При пожар!
Запази самообладание. Паниката ще ти попречи да действаш правилно. Помни, че имаш максимум 2 минути, за да напуснеш горящото жилище.
Не скачай през прозорец и балкон, не се спускай по водосточни тръби и не използвай асансьора.
Ако вратата или дръжката й са горещи, ако излиза силен дим под и около нея, не я отваряй – пожарът е близо.
Ако не можеш да се евакуираш безопасно,  използвай дрехи, мокри кърпи или други подръчни материали, за да уплътниш около вратата.
Обади се на тел. 112 и дай точното си местоположение. При възможност влез в банята и пусни душа, намокри се – мокрите дрехи ще те предпазят от температурата и дима.
Остави някакъв знак на прозореца или терасата, за да обозначиш мястото, където се намираш.

ЗАПОМНИ:
След като си напуснал сградата, не се връщай обратно!
Незабавно уведоми пожарникарите, ако имаш информация за застрашени хора или наличие на материали или уреди, които могат да предизвикат рязко развитие на пожара или да причинят взрив!

БРОШУРА за пожарна безопасност в дома

Back To Top