skip to Main Content

КАРТА И ГРАФИК ЗА КОНТЕЙНЕРИТЕ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Тук може да видите графика за извозване на контейнерите (цветовете в таблицата означават извозване на съответния цвят контейнер), разделени са на четири зони като с обхвата им може да се запознаете в картата по-долу.   –  2020 Grafik SO Losenez

Тук може да видите картите на които са отразени зоните и локациите на контейнерите за раделно събиране – 2020 Lozenets

Back To Top