skip to Main Content

Oбучение на педагогическите екипи на детските градини на територията на район „Лозенец“

Фондация „Деца на България“,  в партньорство с район „Лозенец“  ще проведе обучение на педагогическите екипи на детските градини на територията на района, на 20.02.2018 г.  от 12.30 ч. в ДГ № 192 „Лозичка“ Обучението е част от националната програма Нова Българска  Интелигентнонст за създаване и развитие за позитивна ментална нагласа по метода „Светофар“.

Част от целите  на обучението са:

За децата:

1. Да развиват интелигентност и емпатия и да могата да общуват щедро и ненараняващо по между си, с родителите си и учителите.

2. Да бъдат физически и психоемоционално здрави.

За преподавателите:

1. Да запознаем преподавателите с лек и забавен метод, който да е в помощ на преподавателите в тяхната ежедневна работа с децата.

2. Предлагаме възможност да ползват ноу хау, с което можем да ги осигурим системна подкрепа за различни нужди и направления.

За родителите:

1. Да научат за метода.

2. Да бъдат спокойни за децата си.

3. Да получат кратки и лесно приложими инструкции за метод, които да могат да прилагат в семействата си.

За обществото:

1. ФДБ е независима организация, която работи за превенция на насилието на всички нива на съществуване на човека.

2. Развива целогодишно национална програма Нова Българска Интелигентност, част от която в метода за развиване на Позитивна Ментална нагласа “Светофар”

3. Има постоянни кампании по превенция на здраве, зависимости, насилие, сексуално насилие.

4. Поддържа постоянни кампании свързани с женското лидерство.

5. Предлага, организира и провежда системни обучения за преподаватели, ученици, студенти.

6. Партнира с държавни и общински организации за реализация на социалните си програми .

Back To Top