skip to Main Content

Промяна във временната организация на движението във връзка с разширението на Метро София – II Метролиния

От 05. 03. 2015 до 01. 06. 2015 г. се променя временната организация на движението в участъка по бул. „Черни връх” от трамвайното ухо до кръстовището му с ул. „Сребърна”, поради изместване на строителната площадка.

Read More

УДЪЛЖАВА СЕ СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕ НА КАДАСТРАЛНА КАРТА И КАДАСТРАЛНИ РЕГИСТРИ НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ”

Фирмата изпълнител „Геотехинженеринг” ООД удължава срока за подаване на документи за собственост до

16.03.2015 г.

Read More

НАШИТЕ СТОЛЕТНИЦИ

На 12.02.2015 г. г-жа Минка Германова отпразнува своя стогодишен юбилей. От името на кмета, г-н Любомир Дреков и районната администрация, на столетницата бяха връчени поздравителен адрес и цветя.

Read More

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО НА КАДАСТРАЛНАТА КАРТА НА РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“

Във връзка с откритото производство за Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на район „Лозенец”, фирмата изпълнител „Геотехинженеринг” ООД предоставя график за извършване на геодезически измервания.

Read More

Приемна във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, район „Лозенец” обявява приемно време за представители на сгради в режим на етажна собственост, които проявяват интерес към Програмата, 

Read More

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (100% финансиране на допустимите сгради)

Уважаеми жители на район „Лозенец”,

Във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради (100% финансиране на допустимите сгради), район „Лозенец” започва широка информационна кампания.

Read More

ЕКИП НА „ГЕОТЕХИНЖЕНЕРИНГ“ ООД

Изпълнители по договор за изработване на кадастрална карта и кадастрален регистър на Район "Лозенец", Столична община: инж. Яна Симеонова инж. Георги Марнов инж. Ивана Найденова инж. Петя Радева инж. Росен Пандев инж. Радка Гичева-Петкова инж. Юлия Благоева Сеид Сайдахмед

Read More
Back To Top