skip to Main Content

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с предстоящите избори за Европейски парламент и изготвянето на избирателните списъци Ви молим да проверите дали фигурирате в списъкa на лица, с настоящ адрес в страна извън Европейския съюз и постоянен адрес в гр. София, район Лозенец в администрацията на района – ет. 3 ст. 31 от 8.30 до 17.00 часа.

Според действащото законодателство промените в настоящ адрес могат да бъдат направени до 25.02.2014 г., като това ще бъде отразено и в избиратените списъци.

По постоянен адрес ще бъде възможно да се гласува след издаване на Удостоверение от районната администрация.

Ако желаете да промените настоящия си адрес, моля да подадете заявление в район Лозенец на адрес гр. София, бул. „Васил Левски”№2, ет. 3 ст. 31 от 8.30 до 17.00 часа, всеки работен ден.

Необходими документи: нотариален акт – оригинал и копие или нотариално заверен договор за наем.

За  допълнителна информация тел. 02/865 66 37

10.02.2014

 

Back To Top