skip to Main Content

Списък с информация и контакти с институциите по най-често срещаните проблеми

Контактният център е структурно звено на Столична община, което изпълнява следните функции:

 • Регистрира и разпределя по компетентност към структурните звена на Столична община подадени сигнали за проблеми от неспешен характер.
 • Регистрира писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация на граждани и фирми.
 • Информира за услуги, процедури, нормативни разпоредби, функции и контакти към структурни звена на Столична община.

Всички потребители имат възможност да проследят конкретен сигнал/ въпрос на началната страница на системата, като въведат номера му в полето под „Проследете сигнал“/“Проследете искане за информация“ и натиснат бутон „Търсене“, независимо от датата на подаване на сигнала/искането за информация.

контактен център СО

СИ – район „Лозенец“

бул. “Васил Левски“ № 2

(02) 865 69 84

Приемно време от 08.30 – 09.30 ч. и от 15.00 – 17.00 ч.

Неспешни сигнали се подават целогодишно и денонощно в Оперативния център на Столичен инспекторат, като задължително се посочва телефон и фамилия на подаващия сигнала. По този ред се приемат сигнали и жалби за:

 • замърсени тротоари или улици
 • нерегламентирано изгаряни отпадъци
 • проблеми свързани с качеството на атмосферния въздух
 • чистота и проблеми с контейнерите за отпадъци
 • запушена дъждоприемна канализация по уличното плътно

Приетите сигнали, жалби и предложения се разглеждат от Столичен инспекторат при условията на Административно-процесуалния кодекс или се препращат към компетентните органи.

Правомощия и компетенции на Столичен инспекторат

Ulichno Osvetlenie-bg

Улично осветление ЕАД
0700 11 233 (денонощен)
office@uosofia.com

При проблеми с уличното осветление:

 • неработещ осветител
 • дефектирали лампи
 • повреден стълб

За неработещи лампи по Околовръстния път:
Агенция „Пътна инфраструктура“
02 9173 27902 9173 246 / signali@api.bg

Софийска вода

Софийска вода ЕАД
0800 1 21 21

При пробеми с услугите на Софийска вода ЕАД:

 • липса на водоснабдяване
 • аварии аварии на ВиК
Топлофикация София

Топлофикация София ЕАД
0700 111 11 – клиенти
02 951 51 96 – аварии
02 951 52 58 – аварии
info@toplo.bg

При пробеми с услугите на Топлофикация София ЕАД:

 • липса на топлата вода
 • липса на парно
 • аварии в абонатни станции или по инфраструктурата на дружеството

 

Електрохолд

Електрохолд България ЕOOД
0700 10 010
klienti@ermzapad.bg

При пробеми с услугите на ЕРМ Запад:

 • липса на електрозахранване
 • прекъсване на електрозахранването
Екоравновесие

ОП Екоравновесие
02/931 41 64
office@ecoravnovesie.com

При проблеми с:

 • безстопанствени животни
 • разхождане на домашни животни в нерегламентирани места
 • ухапване от куче
Back To Top