skip to Main Content

ЦДГ 11 „Корабче” се сдоби с две нови детски площадки

Кметът на район „Лозенец” г-н Любомир Дреков откри две изцяло обновени детски площадки в ЦДГ 11 „Корабче”. Новите придобивки са снабдени с модерни съоръжения, отговарящи на високите европейски изисквания.
Домакините бяха приготвили празнична програма, след която нетърпеливо изчакаха г-н Дреков да пререже лентата, за да се порадват на новите си места за игра.

Част от децата с гордост показаха на гостите си от районната администрация и родителското настоятелство своята био градина.

След откриването Кметът на район „Лозенец” се срещна с родителското настоятелство на ЦДГ 11 „Корабче”. Представени бяха извършените ремонти през 2013 г. и бяха обсъдени предстоящите за 2014 г.

Директорът на детската градина специално благодари за усилията които инженерните екипи на районната администрация са положили при ремонта на външната канализация. Степента му на неотложност доведе до необходимостта той да бъде извършен по време на учебните занятия. За да бъде осигурена безопасността на децата и да бъде запазена целостта на двора, се наложи ремонта и подмяната на канализационните тръби да бъдат извършени по метода на тунелното строителство.

Родителското настоятелство благодари за бързата намеса на районната администрация във връзка с премахването на опасните дървета от двора на детската градина.

Бяха обсъдени и въпроси, отнасящи се до развитието на района около детската градина и подобряване на инфраструктурата.

Родителското настоятелство изрази готовност да се включи в бъдещи съвместни инициативи.

 

 

Back To Top