skip to Main Content

Съобщение на „Топлофикация София“ ЕАД за възникнала авария

“Топлофикация София” ЕАД уведомява своите клиенти, че поради авария на стар топлопровод в кв. „Лозенец”  е спряно топлоподаването към клиентите в следните сгради:

ДЖЕЙМС БАУЧЪР

Бл.

122

А

ДЖЕЙМС БАУЧЪР

Бл.

122

А

КОРАБ ПЛАНИНА

16

А

КОРАБ ПЛАНИНА

18

А

КОРАБ ПЛАНИНА

18

Б

КОРАБ ПЛАНИНА

20

А

ГАЛИЧИЦА

6

А

ГАЛИЧИЦА

8

А

ГАЛИЧИЦА

А

КОРАБ ПЛАНИНА

25

А

КОРАБ ПЛАНИНА

22

А

КОРАБ ПЛАНИНА

24А

А

КОРАБ ПЛАНИНА

24

А

КОРАБ ПЛАНИНА

27

А

КОРАБ ПЛАНИНА

27А

А

КОРАБ ПЛАНИНА

19

А

КОРАБ ПЛАНИНА

17

А

КОРАБ ПЛАНИНА

21

А

КОРАБ ПЛАНИНА

26

Б

КОРАБ ПЛАНИНА

28

А

ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ

54

А

ТРЕПЕТЛИКА

1

А-Б

ГАЛИЧИЦА

4

А

ГАЛИЧИЦА

2

А

ГАЛИЧИЦА

12

А

ДЖЕЙМС БАУЧЪР

33

А

ДЖЕЙМС БАУЧЪР

33

Б

ДЖЕЙМС БАУЧЪР

33

В

ТРЕПЕТЛИКА

5

А

КОРАБ ПЛАНИНА

8

А-Б

КОРАБ ПЛАНИНА

8-10

А

КОРАБ ПЛАНИНА

13

01

ДЖЕЙМС БАУЧЪР

51

01

ДЖЕЙМС БАУЧЪР

51

02

Незабавно е създадена  необходимата организация и ще се работи  до възстановяване на топлоснабдяването.

“Топлофикация София” ЕАД поднася своите извинения на засегнатите клиенти.

За повече информация: 0700 11 111 или на сйата на дружеството.

Back To Top