skip to Main Content

СЪОБЩЕНИЕ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА, НАПРАВЛЕНИЕ „АРХИТЕКТУРА И ГРАДОУСТРОЙСТВО“

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Ви съобщаваме че ДВ брой 49 от 13.06.2014 г. е обнародван проект за изменение на плана за улична регулация на бул.“Черни връх“ по о.т.107-о.т.535-о.т.702 – о.т.180 – о.т.61 – о.т.62 – о.т.65 – о.т.221 – о.т.384 – о.т.521 в обхват от ул.“Сребърна“ до Софийски околовръстен път.

Back To Top