skip to Main Content

На 31.05.2021г. Софийска вода АД започва ремонт на канал по ул. „Братя Чакрин“ в участъка от ул. „Константин Петканов“ до ул. „Проф. Васил Арнаудов“ . Изкопните работи ще се извършват поетапно в периода от 31.05.2021г. до 17.09.2021г. По време на ремонта улицата ще бъде затваряна за движение в различни участъци, съобразно напредъка на ремонтните дейности.

Back To Top