skip to Main Content

РА-УТ-046 Заявление за одобряване на схема за рaзполагане на съоръжения към съществуващ търговски обект

Необходими документи

1. Схема за разполагане на маси за консумация в М 1:500 или М 1:200, изработена върху кадастрална основа и подпечатана от проектант – архитект
2. Съгласувания на схемата с Дирекция „УАТ“ – СО и отдел „ПП“ при СДВР

Срок

30 дни

Цена

безплатно

Формуляр

RA-UT-046
Back To Top