skip to Main Content

Район „Лозенец” с одобрен проект „Спорт за всички в Лозенец” по програма за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община

Район „Лозенец” е бенефициент на проект „Спорт за всички в Лозенец” по програма за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община по Стратегическа цел 1: „Създаване на условия за развитие на система от извънкласни и извънучилищни дейности в областта на физическото възпитание и спорта, здравно и гражданско образование, празници и кампании в образователните институции – училище и детска градина”, в подкрепа на инициативата „София – Европейска столица на спорта -2018 г.”

Проектът е насочен към деца от общинските учебни и детски заведения, а неговата цел е да насърчи в най-малките желанието да спортуват активно.

Всички дейности ще се проведат от 10.04.2016 г. до 10.06.2016 г.. Включени са различни спортни празници и подвижни и спортни игри със състезателен характер по обръчи, кегли, баскетболни топки в кошове и др. за децата от детските градини, плуване, шахмат, канадска борба, дартс, както и традиционния футболен турнир за купата на кмета.

 

 

Back To Top