skip to Main Content

Район „Лозенец” стана част от празникът на 6-то помощно училище

На 22.03.2016 г. с много усмивки и добро настроение 6-то помощно училище отбеляза своя патронен празник. Г-н Дреков кмет на район „Лозенец” поздрави г-жа Владимирова – директор на училището, целия екип и всички ученици, като им пожела здраве, упоритост и успехи.

Back To Top