skip to Main Content

Район „Лозенец“ обявява конкурс чрез Публична покана с предмет: „Периодични доставки на канцеларски материали, компютърни консумативи за нуждите на район „Лозенец „ СО“- ОТТЕГЛЕНА

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:  25/03/2016,  17:00 ч.

<<<Виж обявената процедура >>>

<<<Документи за участие>>>

Процедурата е оттеглена на 16.03.2016 г.

Back To Top