skip to Main Content

Разрешение за ползване на място за разполагане на подвижни съоръжения пред стационарен Т.О./маси и столове за консумация на открито, хладилни витрини, щендери и стелажи/

Необходими документи Срок Цена Формуляр
Изготвяне на индивидуална схема указваща заеманата площ – схемата се съгласува с Дирекция „Транспорт” на СО – схемата се съгласува с отдел „ Пътна полиция” Заявление
Back To Top