skip to Main Content

Разрешение за поставяне на фирмен надпис отделно от инвестиционния проект съгл. чл. 57 от ЗУТ

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление
2.Лична карта
3.Документ за собственост
4.Проектна документация
5. Договор за наем и изрично писмено съгласие от собственика, когато ползвател не е собственика на обекта
1 месец обикновена-50 лева  Заявление
Back To Top