skip to Main Content

Разрешение за използване на място, чрез поставяне на фирмени информационно-указателни табели

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление;2. Документ за платена такса; обикновена – 30 дни обикновена – 50 лв./месец/кв.м. информационна площ Заявление за ФИУТ
Back To Top