skip to Main Content

ОБА5.2 Протокол за съответствие на строежа с одобрените строителни книжа (чл.159, ал.3 от ЗУТ ) и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Документи за собственост;
2. Протокол – обр.№2;
3. Разрешение за строеж;
4. Геодезическо заснемане на фундаментите на сградата и геодезическо становище за съответствие
5. Документ за платена такса
30 дни 30.00 лева няма
Back To Top