skip to Main Content

Проект за патронажна грижа

Screenshot 2020-05-22 at 17.06.43                           Screenshot 2020-05-22 at 17.09.21                                 Screenshot 2020-05-22 at 17.07.03

 

Уважаеми лозенчани,

даваме начало на проект BG 05M9OP001- 2.101-0161 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в СО – Район „Лозенец”“, фокусиран върху запазването на социалната включеност на хората от уязвими групи в условията на справяне с последиците от пандемията с COVID-19. Осъществява се в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, финансирана от Европейския социален фонд. Общият размер на отпуснатата безвъзмездна финансова помощ по процедурата е 284 610 лв., 241 918,50 лв. от които са от бюджета на Европейския съюз, осигурени чрез Европейския социален фонд, а другите 42 691,50 лв. са осигурени чрез национално съфинансиране.

Край на проекта: 31 декември 2020 г.

Цели на проекта:

  • подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на хора с увреждания и възрастните хора чрез:
  1. доставка на храна, хранителни продукти от първа необходимост, в това число – лекарства, плащане на  битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите);
  2. изграждане на материална база и кадрова мрежа за осъществяването им.
  • и така да гарантира спазването на мерките за социална изолация при карантинирани и предпазването на уязвими групи от влизане в пряк контакт с вируса на COVID–19.

Целева група:

  • хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за водене на независим и самостоятелен живот;
  • хора с увреждания и техните семейства;
  • служители на доставчици на социални услуги;
  • самотни родители с деца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами;
  • хора поставени под карантина от COVID–19.

Дейности по проекта:

1. Създаване на диспечерски център за приемане на заявки и синхронизирането им с доставчиците на съответните услуги.

2. Набиране на потребители, желаещи да получават следните услуги: доставка на храна, хранителни продукти от първа необходимост, в това число – лекарства, плащане на  битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите) и доставчици, които ще предоставят тези услуги.

3. Набавяне на маски, ръкавици и дезинфектанти за гарантиране на безопасен контакт на доставчиците с потребителите на услуги.

За заявки и допълнителна информация:

Т: 070020555, с опция 6

Е: zaedno@lozenets.eu

Лице за контакт: Евелина Любенова

Back To Top