skip to Main Content

Проверка на Системата за ранно оповестяване и предупреждение при бедствия и аварии.

На 01.04.2015 г. от 13:00 часа, ще се проведе тренировка с цел проверка на техническото състояние и разпознаване на сигналите, излъчвани от акустичните сиренни устройства на системата за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия, аварии и въздушна опасност.

В продължение на 12 -15  минути ще се излъчват звукови сигнали, предварително записани гласови съобщения и гласови съобщения на живо, в интервал от 30 сек. до 1 мин.

Back To Top