skip to Main Content

ОБА6.2 Приемане на уведомление по чл.46б ЗУЕС

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Уведомление по чл. 46б ЗУЕС;
2. Документ за самоличност на заявителя;
веднага безплатно Уведомление
Back To Top