skip to Main Content
НСИ обяви новите преброителни центрове в София и страната и призова хората, които не са посетени от преброител, да отидат в новите преброителни центрове или сами да попълнят преброителната карта и да я изпратят в НСИ. Повече информация ТУК.
За Район „Лозенец“ подпомагащият преброителен център е организиран в Клуба на пенсионера – ул. „Развигор“ 1-3, до паспортна служба на 4 РПУ, с работно време от 9:00 до 17:00. Телефоните, на които ще отговарят преброяващите там са: 0877368852 и 0877362543.
Районът разкрива и две телефонни линии, на които експерти ще преброяват и приемат преброителни кодове: 02/ 8665509.
На телефонните линии на преброяването – *2021 и (02) 9078 430 и на електронен адрес: codecensus2021@nsi.bg можете да ги предоставите директно на НСИ. Важно е в писмото, освен кода, да бъде отбелязан точен адрес на преброяване: община, населено място, квартал, улица, номер (или квартал, номер на блок, вход, етаж, апартамент).
Друг алтернативен вариант за включване в преброяването е разпечване и попълване на преброителната карта за сградите, жилищата и населението. Тя е публикувана тук: https://census2021.bg в рубриката „Обща информация“. След попълването й може да бъде изпратена на НСИ по някои от следните начини: сканирана на мейл: census2021@nsi.bg, по пощата на адрес: София 1038, ул.“Панайот Волов“ № 2, Подпомагащ център, НСИ, или да бъде занесена лично в НСИ.

Контакти на преброителите по карета за район „Лозенец“ ще намерите в таблицата <<< ТУК >>>

Как да се ориентирате в таблицата? В лента на дъното на отворената таблица ще видите номерирани страници, нпр. 54, 34, 12…, те съответстват на седмата и осма цифри от Вашия уникален преброителен код. Отворете страницата, която съответства на тези две цифри от Вашия уникален код и ще намерите информация – имена и телефонен номер – за преброителите, определени за събирането на данни в преброително каре, в което попада Вашият адрес на преброяване. Деветата цифра от Вашия уникален преброителен код показва преброителя, който трябва да Ви посети. Можете да се свържете с него/нея и да му продиктувате Вашия уникален преброителен код.

Информация можете да получите и на кратък номер *2021 или на тел. 02/907-84-30 от НСИ.

Преброяването на населението и жилищния фонд в Република България ще се проведе в периода 7 септември – 3 октомври 2021 година на два етапа:

  • Първи етап – попълване на електронна преброителна карта в портала за електронно преброяване на www.census2021.bg от 7 септември 2021 г. до 17 септември 2021 година. Инструкции за регистрация в портала за електронно преброяване ТУК. Видео инструкции за електронно преброяване ТУК.
  • Втори етап – посещение от преброител на домакинствата на място – от 18 септември 2021 г. до 3 октомври 2021 година.

Инструкции и преброителни карти ТУК

Кампанията за набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 е подновена. Всички желаещи да участват могат да подават документи в деловодството на Район „Лозенец“, бул. „Васил Левски“ № 2, всеки работен ден от 8:30 до 17:00.

Необходими документи:

Заявление

Автобиография

Съгласие за обработване на лични данни

Документ с актуален IBAN

 

Краен срок: 10 юни 2021

Важно! Удължава се кампанията по набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021!

Lozenets Sofia

Периодът, в който се провежда кампанията по набиране на преброители и контрольори във връзка с предстоящото през м. януари и м. февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд, се удължама до 16 ноември 2020 г.

Желаещите кандидати могат да се запознаят с критериите за подбор и да попълнят необходимите формуляри. Пакетът документи, включително информация за цени/ставки по дейности, може да бъде изтеглен от тук или от сайта на Преброяване 2021 (www.census2021.bg).

Заявленията се подават в Район „Лозенец“ – СО, София 1142, бул. „Васил Левски“ №2, отдел „Гражданска регистрация, деловодство и управление на човешките ресурси“ всеки работен ден между 8:30 и 17:00 или на е-mail: v.serafimova@lozenets-sofia.org.

Краен срок: 30 Октомври 2020 г.

Back To Top