skip to Main Content

Кампанията за набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 е подновена. Всички желаещи да участват могат да подават документи в деловодството на Район „Лозенец“, бул. „Васил Левски“ № 2, всеки работен ден от 8:30 до 17:00.

Необходими документи:

Заявление

Автобиография

Съгласие за обработване на лични данни

Документ с актуален IBAN

 

Краен срок: 10 юни 2021

Важно! Удължава се кампанията по набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021!

Lozenets Sofia

Периодът, в който се провежда кампанията по набиране на преброители и контрольори във връзка с предстоящото през м. януари и м. февруари 2021 г. преброяване на населението и жилищния фонд, се удължама до 16 ноември 2020 г.

Желаещите кандидати могат да се запознаят с критериите за подбор и да попълнят необходимите формуляри. Пакетът документи, включително информация за цени/ставки по дейности, може да бъде изтеглен от тук или от сайта на Преброяване 2021 (www.census2021.bg).

Заявленията се подават в Район „Лозенец“ – СО, София 1142, бул. „Васил Левски“ №2, отдел „Гражданска регистрация, деловодство и управление на човешките ресурси“ всеки работен ден между 8:30 и 17:00 или на е-mail: v.serafimova@lozenets-sofia.org.

Краен срок: 30 Октомври 2020 г.

Back To Top