skip to Main Content

Получаване на комплект от документите за картотекиране на граждани като нуждаещи се от общинско жилище

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление /по образец/;
2. Молба – декларация /по образец/, ;
3. Списък на документите необходими за картотекиране на гражданите;
обикновена-12.00 лв.
Back To Top