skip to Main Content

Обявление за публично състезание за възлагане на обществена поръчка

Обновено на 27.06.2019г. (18:30)

<<<Класиране съгласно Решение на Кмета на Район „Лозенец“ № РД-09-94/27.06.2019>>>

Обновено на 27.06.2019г.

<<<Протокол от работата на комисията и доклад до Възложителя>>>

Заб. Файлът е във формат doc, но това е точното съдържание на подписания хартиен носител (подписите не се сканират поради изискванията на GDPR).

Обновено на 17.06.2019г.

<<<Протокол от работата на комисията от 14.06.2019г.>>>

Заб. Файлът е във формат doc, но това е точното съдържание на подписания хартиен носител (подписите не се сканират поради изискванията на GDPR).

Публикувано на 04.04.2019г.

РАЙОН „ЛОЗЕНЕЦ“ ОБЯВЯВА „ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ“ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

Изработване на технически проекти „Реконструкция на ул.“Могилата” в участъка от ул.“Сребърна“ до ул.“Чавдар Мутафов“ ( от о.т. 237a до о.т 117a) вкл. кръстовище с ул.“Чавдар Мутафов“  от о.т. 117ж до о.т. 42, и  „Реконструкция на ул. „Васил Арнаудов“ в участъка от ул. „проф. Екатерина Карамихайлова“ до бул. „Симеоновско шосе“ “ ( от о.т. 438 до о.т 360 )

<<<Съдържание на преписката в АОП>>>

<<<Документация на поръчката>>>

<<<Задание 1>>>

<<<Задание 2>>>

Back To Top