skip to Main Content

„ЛОЗЕНЕЦ СПОРТУВА”

Район ”Лозенец” Столична община в изпълнение на проект „Лозенец спортува” финансиран от Столична община във връзка с обявена сесия за програмно финансиране на  Общинска Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта и в подкрепа на кандидатурата на София за европейска столица на културата през 2019 г. на 15.05.2014 г. /четвъртък/ от 10.30 ч. в 35 СОУ”Добри Войников” проведе спортен празник по народна топка под надслов ”Нека играем всички заедно – Как да приобщим децата със специални образователни потребности…..” с участието на ученици от училищата на район ”Лозенец”. В мероприятието взеха участие над 50 деца, сред които и деца със специални образователни потребности.

След оспорвана надпревара класирали се на първо място са децата от 3г клас и 6а клас от 35 СОУ ”Добри Войников”. На всички деца бяха раздадени много награди.

DSC_1660 DSC_1676 DSC_1687

Back To Top