skip to Main Content

Кмета на район „Лозенец” се срещна с родителското настоятелство на 139 ОУ „Захарий Круша”

На срещата присъстваха още представители на учителското настоятелство, ръководството и родители на деца посещаващи училището.
Срещата започна с кратко резюме на проблемите поставени на предходната среща и тяхното решение.

Сградата на училището вече има издаден технически паспорт. Проекта за конструктивно укрепване е готов и е внесен за одобрение в Столична община. Очаква се той да бъде заложен в програмата за следващата година. Основните проблеми на сградата са с отводняването. Необходимо условие за кандидатстване по проекти за енергийна ефективност е тези проблеми да бъдат отстранени.
Започна изграждането на футболното игрище в задната част на двора, като при неговата реализация ще бъдат предприети мерки за обезопасяване на бетоновата част от оградата на двора, с цел да се избегнат инциденти с играещи деца.
На финален етап е и проекта за цялостен ремонт на двора. Той включва отводняване, вертикална планировка, ограда и изграждане на модерни игрища.
На срещата бяха поставени въпроси относно ограничаване на движението на автомобили в района на училището, неправилното паркиране и допълнително обезопасяване на светофари и пешеходни пътеки.

Срещите с родителските и учителски настоятелства продължават до края на месец ноември.
Информация относно графиците можете да намерите във вашето учебно заведение или на тел. 02/963 22 84.
Можете да изпратите предварително своите въпроси на e-mail: oklozenets@abv.bg

Back To Top