skip to Main Content

ОБА1.9 Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Заявление по образец, в което са посочени имената на чуждия гражданин и пълните данни на българския гражданин;
2. Документ за самоличност;
3. Документ за платена такса;
обикновена-7 дни
бърза-3 дни
експресна-в рамките на 1 работен ден;
обикновена-5.00 лв.
бърза-7.50 лв.
експресна-10.00 лв.
Искане
Back To Top