skip to Main Content

ОБА1.10 Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Документ за самоличност;
2. Документ за собственост(нотариален акт-оригинал)
3. Писмено съгласие на собственика чрез декларация по образец, подадена лично пред служителя по гражданска регистрация или с нотариална заверка на подписа.
4. Заявление
5. Документ за платена такса;
веднага  2.50 лв. Заявление
Декларация
Back To Top