skip to Main Content

II. Издаване на удостоверение за осигурителен стаж- обр. УП-3

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Документ за самоличност;
2. Заявление;
3. Копие от трудова книжка;
4. Други документи, удостоверяващи факти и обстоятелства
14 дни безплатна Заявление
Back To Top