skip to Main Content

ОБА3.26 Издаване на Констативен протокол за възникнали аварийни ситуации, касаещи ремонти в частни имоти

Необходими документи Срок Цена Формуляр
1. Документ за собственост;
2. Строителни книжа;
3. Искане свободен текст ;
7 дни 40.00 лева няма
Back To Top