skip to Main Content

Изгражда се учебна площадка за безопасно движение и приложно колоездене в ОДЗ № 175 „Слънчеви лъчи”

Започна изграждането на интерактивна учебна площадка за безопасно движение и приложно колоездене в новооткритото ОДЗ № 175 „Слънчеви лъчи” в район „Лозенец”. Площадката е в изпълнение на проект, одобрен от УС на СБДДС, финансиран от Столична община и в изпълнение на Общинската програма за опазване живота и здравето на децата като участници в пътното движение.

Нестандартната визия на детското заведение продължава да се развива и от уникалния вид на площадката за безопасно движение с площ около 120 кв. метра, която се изгражда на голямата тераса на втория етаж, югоизточно в сградата.

Опазването живота и здравето на децата в пътното движение е дълг и грижа на цялата българска общественост. Проектът ще даде възможност за подобряване на учебния процес и работата с децата в областта на пътната безопасност.

Обучението ще се провежда в защитена територия, но в една реална пътно транспортна обстановка. Създадените интересни пътни ситуации ще дадат възможност на децата да се почувстват достойни участници в пътното движение.

Пътните трасета, пътната маркировка и цялата организация на движението е съобразена с ЗДП и възрастта на малчуганите.

Така децата ще станат верния коректив на своите родители и по-възрастни приятели и ще бъдат по-внимателни на пътя.

 

Back To Top