skip to Main Content

ДЕТСКА ЛЯТНА АРТ АКАДЕМИЯ „ЛОЗЕНЕЦ“

Целта на академията е да ангажира децата през месеците Юли и Август по приятен и полезен начин, чрез различните видове изящни и приложни изкуства. Арт заниманията са разделени на модули: Рисуване, Живопис, Графика, Скулптура, Иконопис, Художествена тъкан, Моден Дизайн и бижутерия, Детски играчки. Провеждат се от понеделник до петък , от 9.00 до 17.30 часа, в „Клуба на пенсионера и инвалида“ ( намира се на партера във високия блок до 4-то РПУ, вратата между сладкарницата и Паспортен отдел). Децата са разпределени във възрастови групи , като максималния брой деца в група е до 10 ученика. Обучението се извършва от професионални художници, в модулите са ангажирани и преподаватели от Художествената академия – Факултет Приложни изкуства. Цена: Не се плаща такса за обучението на учениците. Родителите заплащат само материалите – всеки петък общо за цялата група се купуват материалите за работа за следващата седмица.

Седмичната програма включва:

1. Рисуване – разработват се различни теми с изразните средства на изобразителното изкуство. Всеки вторник се работи на открито – в парка на Семинарията, в Борисовата градина, на Витоша, на Панчаревското езеро, на яз. Искър.

2. Живопис – в програмата са застъпени теми , засягащи цветознанието, композицията, технологията и методологията в работата с различни живописни материали и техники. Децата от първа възрастова група усвояват основните знания и умения в областта на акварела с работа върху натюрморт, пейзаж и композиция. Учениците се запознават с цветовите гами и хармонии. В по- големите възрастови групи основно се работи с темперни и акрилни бои. Задълбочават се знанията и уменията за пластичното изграждане на картината.

3. Графика – основна цел е овладяването на знания, умения и компетенции, специфични за графичното изкуство. Учениците се запознават със същността на графиката като изкуство и с различни видове графични техники.

4. Скулптура – обучението е свързано с пластично третиране на формата и намиране на конструкция и пропорции. Основно място заемат проблемите на структурния и пластичен анализ при изграждане на формата, овладяването на необходимите за целта познания за обемното изграждане на различни пластични форми.

5. Художествена тъкан – изучават се основни видове техники за десениране /багрене, рисуване върху коприна, батик /, тъкане. Овладяват се техники за конструиране и изпълнение в материал на изделия от художествена тъкан и модни аксесоари. Учениците се научават да проектират и да реализират своите идеи, като в процеса на обучение се поощряват творческото мислене и експериментирането.

6. Дизайн – децата се запознават с основните принципи и направления в дизайна чрез различни тематични задачи, свързани с цветовете, създаването на триизмерни обеми и макети, обвързани с пространствения и интериорен дизайн.

7. Моден Дизайн – Учениците се запознават с пропорциите в човешката фигура и различните модни тенденции. Създават различни аксесоари и рисуват върху текстил чрез приложните техники „шибори“ и „батик“.

8. Детски играчки – обучението е насочено към развитието на творческата фантазия, запознаването с методиката на дизайнерското проектиране и изпълнение. Изучават се проектиране и технологии за изпълнение на играчки от художествена тъкан, играчки от хартия и пластмаса. Учениците придобиват базисни познания в областта на композицията, формообразуването и цветознанието, както и умения за работа с различни материали.

9. Иконопис – обучението включва история на иконата и нейното място в световната история на изкуството, създателите на българската възрожденска икона – зографски школи и автори. Учениците се запознават с иконографските принципи и канони при изграждане на иконата. Овладяват технологиите при изписване на иконата върху дърво от темпериране до яйчено-маслена емулсия и полагането на цветни лакове.

Записването на нови ученици става на телефон 0884734300, както и всеки следобед от 17.00 до 17.30 на място в „Клуба на пенсионера и инвалида“.

 

Back To Top