skip to Main Content
bty

КАСТРЕНЕ, РЕЗИТБА И ПРЕМЕСТВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТ

Какво трябва да направим преди да предприемем действия по резитба или кастрене на дървесна и храстова растителност, ако тя се намира на частни терени, за да не нарушим закона и създадем неудобство за съседите си?

Според действащата Наредба за изграждане, опазване и поддържане зелената система на Столична община – чл. 41, чл. 42, чл. 44 (1), чл. 47 и чл. 48 – е необходимо да подадете заявление по образец придружено от документ за собственост, писменото съгласие на 50% + 1% от съсобствениците или протокол от Общото събрание на етажната собственост на заявителите, съгласно изискванията на чл. 49, ал. 1, ал. 3 и ал. 4 от НИПОЗССО.

След подаване на заявлението и заплащане на дължимата такса, се издава разрешение за кастрене, рязане или оформяне на дървета, което ви дава право да предприемете съответните действия в рамките на следващите 2 години.

Моля, обърнете внимание че е абсолютно забранено изхвърлянето на клони до или в контейнерите за битов отпадък! Извозването им не е задължение и не влиза в договора на фирмите по сметосъбиране, което е причината за образуване на значителни замърсявания по тротоарите и по пътните платна, които създават неудобство на преминаващите.

Отговорността за растителния отпадък и неговото извозване до сметището е на изпълнителя или възложителя на резитбата (чл. 47, ал. 1 от НИПОЗССО).

Район „Лозенец“ поема разходите по извозване на растителни отпадъци в случаите, в които е изпълнил процедурата по възлагане на резитба на храстова и дървесна растителност, намираща се в терени общинска собственост.

Във всички останали случаи нерегламентираното замърсяване – в и около контейнерите за битов отпадък – подлежи на санкции според действащата наредба.

Нека заедно да направим дома, улицата и района си по-приветливо място за живеене!

Back To Top