skip to Main Content

ОБЯВА НА КОМАНДВАНЕТО НА СУХОПЪТНИ ВОЙСКИ

<<<ОБЯВА>>> Приложение-1_СВ_конкурс_353_2016 Приложение-2_СВ_конкурс_353_2016 Приложение-3_СВ_конкурс_353_2016 Приложение-4_СВ_конкурс_353_2016 Приложение-5_СВ_конкурс_353_2016 Приложение-6_СВ_конкурс_353_2016 Приложение-7_СВ_конкурс_353_2016 Приложение-8_СВ_конкурс_353_2016 Приложение-9_СВ_конкурс_353_2016 Прил № 10 ФП нормативи

Read More

КОНСТАТИВЕН АКТ No КА -016/21.07.2016 г.

От извършена проверка на строеж: "Три броя градински елемента - цветарници, с височина 2,20 м. над прилежащия терен , върху плосък покрив над сутерен"с административен адрес: ул. "Плана планина" 3-5. <<<КОНСТАТИВЕН АКТ No КА -016>>>

Read More

ОБЯВА

за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за резервисти във военни формирования на Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централно военно окръжие
1. Със заповед № ОХ – 547/19.07.2016 г. на министъра на отбраната на Република България се обявяват длъжности за резервисти във военни формирования на Съвместното командване на силите, Военноморските сили и Централно военно окръжие, които да се заемат от български граждани чрез провеждане на конкурси, както следва:

Read More
Back To Top